Zażywanie niektórych leków podobnie jak spożycie alkoholu może niekorzystnie wpływać na sprawność psychomotoryczną oraz zdolność prowadzenia pojazdów. Ponadto leki mogą być bardziej zdradliwe od alkoholu, ponieważ ich obecność w organiźmie może się utrzymywać nawet przez kilka czy kilkanaście dni. Jak wiadomo - niezaburzona sprawność kierowcy jest jedną z najważniejszych kwestii dotyczących bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Zależy ona bowiem od odpowiedniego funkcjonowania:

  • narządu wzroku i słuchu (odpowiedzialnego za prawidłowy dopływ i odbiór informacji)
  • ośrodkowego układu nerwowego (odpowiedzialnego za prawidłowe przetwarzanie informacji)
  • nerwów ruchowych (odpowiedzialnych za prawidłowe przekazywanie impulsów)
  • mięśni szkieletowych (odpowiedzialnych za prawidłową realizację impulsów).

Stosowanie specyfików wpływających na dysfunkcjonowanie tych układów i narządów może wpływać na wydłużony czas reakcji i niebezpieczne posunięcia kierowców na drodze. Jednymi z najczęstszych objawów ubocznych wywołanych przez leki i utrudniających prowadzenie samochodu są zaburzenia widzenia i słuchu, trudności w koncentracji, senność czy spowolnione ruchy.

Istnieje kilkanaście grup farmaceutyków potencjalnie niebezpiecznych dla kierowcy.

  • Leki przeciwdepresyjne - (np. doxepin, imipramin, sole litu) mogą tak silnie działać na układ nerwowy, że praktyczie uniemożliwiają prowadzenie samochodu. (już po pojedynczej dawce zaburzają one sprawność psychomotoryczną, obniżają koncentrację i wydłużają czas reakcji),
  • Środki znieczulenia miejscowego i ogólnego - po znieczuleniu miejscowym zakaz prowadzenia samochodu wynosi dwie godziny, po zastosowaniu środka do kilkunastominutowego znieczulenia ogólnego - 7 godzin.
  • Narkotyczne leki przeciwbólowe - są stosowane w poważnych stanach bólowych. Wywierają silny depresyjny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy poprzez co wykazują silne działanie przeciwbólowe, uspokajające i nasenne. Takie leki wywołują euforię, stan błogości, spadek koncentracji, trudności w podejmowaniu decyzji oraz wydłużenie czasu reakcji, upośledzają procesy myślowe i czynności ruchowe. Dlatego też prowadzenie samochodu po spożyciu takich leków jest surowo zabronione.
  • Niektóre leki nasenne - mają przedłużone działanie (do siedmiu godzin, np. luminalum) i w tym okresie należy się powstrzymać od "siadania za kółkiem"
  • Leki stosowane przy niektórych schorzeniach np. cukrzyca, uczulenia, choroby oczu, układu krążenia itp.

Wielu kierowców uczestniczy w ruchu drogowym po zażyciu tego typu leków nie zdając sobie sprawy ze skutków ubocznych ich działania. Dlatego kluczową rolę w uświadamianiu zagrożenia po ich zażyciu powinien odgrywać lekarz ordynujący określone specyfiki lub farmaceuta. Również producent lekarstw, na opakowaniu specyfiku lub na dołączonej do niego ulotce, powinien zamieścić niezbędne informacje i stosowne ostrzeżenia dotyczące wpływu leku na zdolność do kierowania pojazdami.

Już niebawem pojawi się podobny artykuł na temat szkodliwego wpływu alkoholu. Do usłyszenia!

OSK LUZZ